Samenvatting: Vragenkapstokken en Schema's

Voor de verwerking van de Oriëntatiekennis zijn er Basisvragen. De Basisvragen vinden de leerlingen in het Activiteitenboek. Behalve van de Basisvragen kunnen docenten en leerlingen ook gebruik maken van Vragenkapstokken en samenvattende Schema's.

In de vragenkapstokken zijn de uit elk Kenmerkend Aspect voortkomende vragen (en antwoorden) beknopt en schematisch geordend.
De vragenkapstokken zijn per hoofdstuk geordend, en daarbinnen per blok, zoals in het Activiteitenboek. Samen bieden zij een compleet overzicht van de uit de Kenmerkende Aspecten voortvloeiende Oriëntatiekennis.
In samenvattende Schema’s is de uit de Kenmerkende Aspecten voortvloeiende Oriëntatiekennis geschematiseerd weergegeven.

 

Kapstok-SVBB-hk3-demo-200

 

Vragenkapstokken met beknopte antwoordversie (PDF)

Rechts van elke Vragenkapstok staan de hierbij behorende beknopte antwoorden. Klik op de afbeelding rechts voor een voorbeeld.
Deze Vragenkapstokken kunnen per hoofdstuk worden gebruikt. De docent kan ze ook gebundeld uitdelen ter voorbereiding van het Centraal Examen.

 

 

Kapstok-plus--SVBB-hk3-demo-200

 

Vragenkapstokken met antwoorden (Powerpoint)

Klik op de afbeelding links voor een voorbeeld.
De vragenkapstokken staan voor zowel docenten als leerlingen op de website.

 

 

 

 

Schema-SVBB-hk3-demo-200

Samenvattende Schema's (Powerpoint)

Klik op de afbeelding rechts voor een voorbeeld.
De schema's staan voor zowel docenten als leerlingen op de website.