Sprekend verleden bovenbouw en het Examen

Domeinen A en B in de Syllabus

Vanaf 2015 wordt domein B in combinatie met domein A getoetst in het Centraal Examen havo en vwo. In een syllabus (met Historische Contexten) is een toelichting op het CE-deel van het examenprogramma gegeven. Het examenprogramma van 2007 is voor Domein B uitgebreid met drie (havo) of vier (vwo) Historische Contexten en voor Domein A is een meer gespecificeerde lijst met historische vaardigheden toegevoegd.
De aanvulling met Historische Contexten op de voorgeschreven Oriëntatiekennis is door de overheid nodig geacht om het de examenmakers mogelijk te maken meer concrete kennis te toetsen bij een aantal voor het centraal schriftelijk uitgekozen Kenmerkende Aspecten van de Oriëntatiekennis.
U kunt de Syllabus downloaden op www.examenblad.nl. Op de sites van het CvE en de SLO treft u meer informatie over het examen.

Sprekend verleden bovenbouw biedt: training voor het Centraal Examen (Domeinen A en B). Klik hier voor meer informatie.

De thema’s (Domein C en Domein D)

De overheid heeft voor zowel het havo- als het vwo-examen voorgeschreven:

  • het thema ‘Geschiedenis van de rechtsstaat en van de parlementaire democratie’ (Domein D).

En voor havo en vwo een verschillend aantal thema’s:

  • voor havo twee thema’s naar keuze;
  • voor vwo vijf thema’s (voor profiel cultuur en maatschappij) of vier thema’s (voor profiel economie en maatschappij).

Voor havo en vwo worden de volgende eisen aan die thema’s gesteld:

  • met gebruikmaking van de eindtermen uit Domein A (Historisch besef ) een beargumenteerd antwoord geven op inhoudelijke vragen over het betreffende thema;
  • op grond van situaties in de verschillende tijdvakken ontwikkelingen op langere termijn beschrijven.

Sprekend verleden bovenbouw biedt:

  • Geschiedenis van de rechtsstaat en de parlementaire democratie (Domein D)
  • Veel thema's binnen SV (Domein C). Klik hier voor meer informatie.

Centraal schriftelijk en schoolexamen

Op het centraal schriftelijk examen wordt getoetst: de Oriëntatie-kennis in combinatie met Historisch besef (de Domeinen A en B).
Op het schoolexamen behoort Domein A (Historisch besef ) getoetst te  worden in samenhang met domeinen C, D en E. Ook Domein B mag getoetst  worden. En het aantal thema’s in Domein C mag groter zijn dan het  minimum aantal; zie www.slo.nl.

Sprekend verleden bovenbouw biedt:

Sprekend verleden bovenbouw bestaat uit een Handboek, een Activiteitenboek en SV-Digitaal (downloads en interactieve opdrachten via een weblicentie). Als tool voor de docent is SV-Digibord beschikbaar.

Sprekend verleden bovenbouw sluit volledig aan op het examenprogramma inclusief de recente aanvullingen.
Gebruikt u Sprekend verleden bovenbouw 5de druk, kies dan voor de combinatie met het Examenkatern met HIstorische Contexten.
In Sprekend verleden bovenbouw met Historische Contexten (6de druk) zijn, zoals de titel al aangeeft, de Historische Contexten geïntegreerd.

Tot slot: Sprekend verleden bovenbouw biedt alles voor het examen, zoals u hierboven hebt kunnen lezen, èn meer. Klik hier voor meer informatie.