Docentenhandleiding en antwoorden

Sprekend verleden biedt de docenten die onze methoden gebruiken gratis een docenten-account. Onder het tabblad Docent treft de docent bij de boeken van Sprekend verleden en de Examenkaternen uitgebreide ondersteuning.

De digitale docentenhandleiding bestaat uit de verkleinde pagina's van het leerboek met in de marges toelichting op de bijbehorende werkboek- en keuze-opdrachten èn het digibordmateriaal.

Bij de delen 1 en 2 zijn bovendien uitgebreide routeplanners beschikbaar. Deze routeplanners zijn ook verwerkt in de docentenhandleiding. De routeplanners helpen de docent het leerboek te combineren met het werkboek en de onderdelen van de website.

Onder het tabblad Docent staan ook de antwoorden van de opdrachten in het werkboek en SV-Digitaal.

 


De routeplanner biedt per hoofdstuk een route door het leerboek in combinatie met het werkboek (wb) en de website (www).

De routeplanner biedt in combinatie met de docentenhandleiding naast uitgebreide lesplannen ook lessuggesties, overzichtelijk per leerboekbladzijde gepresenteerd.
Zo kan de docent zich vliegensvlug leerboekpagina voor leerboekpagina oriënteren. Al kijkend en klikkend op het scherm, of bladerend door de papieren versie ervan, wordt duidelijk wat aan de leerlingen kan worden getoond, wat hun kan worden gevraagd en wat met hen kan worden bediscussieerd.

In de witte tekstvlakken staan de onderdelen van de routeplanner per les op de betreffende verkleinde pagina van het leerboek herhaald.
Deze routeplanner-onderdelen wordt verder uitgewerkt in gekleurde tekstvlakken:
in lichtgeel: lessuggesties bij de klassikale behandeling van opdrachten in leerboek en /of werkboek. De docent is uiteraard vrij om de behandeling van de opdrachten op een andere wijze in te vullen.
in lichtblauw: omschrijving van de items die alleen met digibord kunnen worden gedaan.
in lichtgroen: omschrijving van en lessuggesties bij keuze-opdrachten - werkboek, keuze-opdrachten – interactief en aanvullend keuze-materiaal.
Onder de lichtgroen gekleurde tekstvlakken bevinden zich aanklikbare donkergroene en bruine balken. Deze balken geven toegang tot:
- Keuze-opdrachten werkboek (leerlingversies en docentenversies)
- Keuze-opdrachten – interactief – Docentenhulp
- Toetsbladen (leerlingversies en docentenversies)
- Overige bijlagen bij de digitale docentenhandleiding
NB Alle genoemde aanklikbare items zijn ook te downloaden van de website.

Alle antwoorden van de werkboeken en SV-Digitaal worden via een gratis docent-account digitaal aan de docenten geleverd.