Toetsen bij Sprekend verleden onderbouw

Toets ill BoardDe toetsen bij Sprekend verleden worden digitaal uitgeleverd in Word-bestanden. Per hoofdstuk van het leerboek is er een totaalpakket aan toetsen. Het pakket is per hoofdstuk zo samengesteld dat verreweg de meeste onderwerpen uit de basisstof en de belangrijkste in het hoofdstuk geoefende historische vaardigheden dubbel worden bevraagd. Uit dit pakket kan de docent zelf een keuze maken voor diagnostische, tussen- en eindtoetsen.

Er zijn geen aparte toetsenbundels voor havo-vwo en vwo. De docent schat zelf in welke toetsvragen voor zijn/haar leerlingen geschikt zijn.
Bij een aantal toetsvragen geven wij het 'advies vwo'.

Op aanvraag kan door geregistreerde docenten een complete voorbeeldtoets ter beoordeling worden ingezien.

Onder basisstof verstaan de auteurs van Sprekend verleden de stof die wordt aangegeven in de rubriek 'Wijzer worden met Sprekend verleden' op de verwerkingspagina's in het leerboek:

 • Samenvattingen (antwoorden op de basisvragen)
 • woorden en begrippen
 • Wie is het onthouden waard?
 • In de tijd plaatsen
 • In kaart brengen


Keuzevrijheid bij het bepalen van de basisstof

Wij achten het onmogelijk basisstof vast te stellen waarover alle docenten en scholen het voor 100% eens zijn.
De vrijheid van docenten en scholen om die basisstof vast te stellen is vanuit democratisch en vanuit geschiedwetenschappelijk oogpunt een goede zaak.
In Sprekend verleden hebben we voor de toetsen de nadruk gelegd op het algemene historisch overzicht. Bij het samenstellen van het historisch overzicht, en dus ook bij het ontwerpen van de toetsen voor de basisstof, zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • de door de overheid voorgeschreven Noord-West-Europees gerichte 'oriëntatiekennis';
 • belangrijke onderdelen van de voorgeschreven diachronische thematieken;

en ter aanvulling hierop:

 • leerstof die al decennia door grote groepen docenten geschiedenis en anderen als traditioneel en daardoor onmisbaar voor de Nederlandse, Europese en westerse Identiteit wordt beschouwd;
 • andere leerstof die onmisbaar is voor de leerlingen om de wereld waarin zij leven, te begrijpen.

Hierbij moeten aan de ene kant keuzes worden gemaakt door de auteurs. Verder is het aantal lesuren beperkt en heeft de omvang van schoolboeken zijn grenzen.
Docenten zullen hier en daar een toetsvraag minder essentieel vinden dan wij. Ook zullen zij hier en daar waarschijnlijk iets willen toevoegen.

De toetsing van historische vaardigheden gaat meestal gepaard met het toetsen van bepaalde onderdelen van de basisstof.
Bij iedere toetsvraag staat aangegeven om welke vaardigheid het gaat.

In het leerboek bevindt zich ook stof die de auteurs niet hebben laten vallen onder de te toetsen basisstof. Over deze stof hebben we aanvullende vragen in de toetsenbundel opgenomen.
Docenten die andere accenten willen leggen dan wij voor de basisstof hebben gedaan, kunnen hiervan gebruik maken.

In de toetsbundel treft u verschillende soorten toetsvragen aan:

Gesloten vragen, te onderscheiden in:

 • Meerkeuzevragen
 • combinatievragen
 • goed-foutvragen
 • invulvragen
 • in-de-tijd-plaatsenvragen
 • historisch-besefvragen

Open vragen, te onderscheiden in:

 • open vragen die kennis en inzicht toetsen
 • historisch besefvragen. Bij elke vraag staat de getoetste vaardigheid vermeld.

Klik hier voor titels, ISBN en prijzen.

Klik hier voor het bestelformulier als u de toetsen wilt aanschaffen.

Docenten-gebruikers van Sprekend verleden met een licentie voor de toetsen hebben via het TABblad Docent direct toegang tot de toetsen van hun keuze.