Examenkaternen met Historische Contexten

Omslag ExKat Contexten havo druk2 9789462490550 3dfIn het Centraal Examen havo en vwo wordt op alle scholen domein B in combinatie met Domein A getoetst. Het examenprogramma voor Domein B is uitgebreid met drie (havo) of vier (vwo) Historische Contexten.

Voor een optimale voorbereiding op het examen heeft Walburg Pers Educatief hiervoor naast Sprekend verleden een Examenkatern voor havo en een katern voor vwo samengesteld.

De katernen kunnen bij iedere geschiedenismethode worden gebruikt.

De katernen sluiten naadloos aan bij de voor het examen voorgeschreven Syllabus en hebben dezelfde unieke kenmerken als de voorgaande examenkaternen.

Download de Syllabus 2018 van examenblad.nl: link naar havo, link naar vwo

LET OP: vanaf CE 2018 is het examenprogramma havo gewijizgd. Het havo-katern is daarom in maart 2017 geheel herzien in een nieuwe tweede druk. Meer informatie en bestelgegevens.

Toelichting op:

 • de Kenmerkende Aspecten en de Historische Contexten
 • de traditionele westerse periodisering en de Tien Tijdvakken
 • 'Historisch denken en redeneren' (domein A), voorzien van voorbeeld-vragen uit centrale pilot-examens van de afgelopen jaren. Deze voorbeeld-vragen zijn gekozen buiten de stof van de voorgeschreven Historische Contexten. Ook die stof wordt op het nieuwe centrale examen bevraagd (35-65% verhouding).
 • gebaseerd op de voorgeschreven Historische Contexten;
 • met Basisvragen die de Historische Contexten dekken;
 • grondig gestructureerd met het oog op de leerbaarheid;
 • met rubrieken waarin voor het centrale examen in de Syllabus voorgeschreven Voorbeelden zijn uitgewerkt;
 • voorzien van essentiële en originele illustraties die via digibord bijvoorbeeld tot leven kunnen worden gewekt (filmbeelden) of vergroot nader kunnen worden geanalyseerd.
 • de chronologie: tijdbalken in het katern en tijdbalkopdrachten op de website;
 • historische kaarten ter inleiding van elk hoofdstuk over een Historische Context;
 • portretten en korte biografieën van alle voorgeschreven en andere voor de Historische Contexten belangrijke personen, ook portrettenspelen op de website;
 • begrippen, toelichtingen op alle voorgeschreven en andere voor de Historische Contexten belangrijke begrippen.
 • gebaseerd op de in Domein A 'Historisch denken en redeneren' nieuw omschreven negentien vaardigheden (bij elke opdracht vermeld);
 • gecombineerd met de inhoud van de Historische Contexten;
 • naar vorm en inhoud afgestemd op het soort vragen dat op het nieuwe centrale examen verwacht kan worden op grond van de pilot-examens van de afgelopen jaren;
 • deels gebaseerd op uitzendingen van OVT en Andere Tijden.

Voor de verwerking van de Oriëntatiekennis zijn naast de Basisvragen ook Vragenkapstokken (PDF en Powerpoint) en samenvattende Schema's (Powerpoint) ontwikkeld. Al deze hulpmiddelen zijn voor leerlingen en docenten beschikbaar via de website.
Klik hier voor meer informatie over en voorbeelden van Vragenkapstokken en samenvattende Schema's.

 • antwoorden op de Basisvragen;
 • Vragenkapstokken, Schema's in powerpoint;
 • links naar vorige examens;
 • veel interactieve opdrachten over de Historische Contexten (waaronder tijdbalkopdrachten, portrettenspelen, puzzels);
 • links met opdrachten naar AT-OVT-uitzendingen;
 • links naar beeld-, film- en geluidsfragmenten;
 • downloads ter aanvulling op onderdelen van het historisch overzicht.

      Overzicht in pdf

 • Vragenkapstokken en Schema's in PDF en Powerpoint;
 • antwoorden op het werkmateriaal:
 • proefexamens.

Door docenten kan het gehele katern op digibord worden getoond. Het pakket biedt een gevarieerde mix van activiteiten om een onderdeel te illustreren, nader te onderzoeken of ter discussie te stellen. Zoals:

 • vergrotingen van beeldbronnen in het katern;
 • aanvullende beeld-, film-, geluids- en tekstbronnen bij het historisch overzicht en de rubrieken;
 • aanvullende opdrachten bij de tekst van het historisch overzicht of bij afbeeldingen in het katern;
 • antwoorden van het werkmateriaal kunnen groot worden getoond. 

Klik hier voor meer informatie en de demo

Lees meer over:
De opzet (aan de leerlingen)
Inhoudsopgave havo
Inhoudsopgave vwo

Vraag de katernen ter beoordeling aan.
Geregistreerde docenten kunnen de katernen online beoordelen.
Bestelgegevens en prijzen.

Direct bestellen kan ook:
Bestel het examenkatern havo
Bestel het examenkatern vwo

Leerlingen: klik hier