Een nieuw Examenkatern havo n.a.v. het verlichte examenprogramma vanaf 2018

Omslag ExKat Contexten havo druk2 9789462490550 400pxWalburgPers Educatief volgt de examens en commissies op de voet. Naar aanleiding van de jongste ontwikkelingen waarbij het examenprogramma geschiedenis van het havo al met ingang van het centraal examen 2018 verlicht wordt, hebben we besloten direct een geheel herziene tweede druk uit te brengen van het Examenkatern Geschiedenis voor havo.

Met dit katern volgen we de nieuwste syllabus (2 juli 2017) van de ‘verlichtingswerkgroep havo’.

Kernpunten van het nieuwe Examenkatern havo:

  • inkortingen in het Examenkatern als gevolg van inkortingen in de nieuwe syllabus
  • andere accenten in het Examenkatern als gevolg van toevoegingen in de nieuwe syllabus
  • deels nieuw werkmateriaal als gevolg van de recentste centrale examens

Het katern is in april 2017 verschenen. 
U kunt via Online beoordelen een hoofdstuk inzien. Daarin staat ook aangegeven wat de wijzigingen t.o.v. de vorige druk zijn.

U kunt hier uw beoordelingsexemplaar aanvragen. Het wordt u dan direct toegestuurd.

Titelgegevens en prijs

U kunt het katern bij uw leverancier bestellen met de volgende gegevens:

ISBN/EAN: 9789462490550
Training voor het Examen met Historische Contexten - havo vanaf 2018
Examenkatern Geschiedenis
Tweede, geheel herziene druk
Prijs: € 23,50

 

NB
Dit katern vervangt de eerder uitgegeven eerste druk 2015 / 9789057309663 / Training voor het Nieuwe Examen met Historische Contexten – havo. De eerste en tweede druk van dit katern zijn niet naast elkaar in de klas te gebruiken.