WalburgPers Educatief komt in april 2017 met een nieuw Examenkatern Geschiedenis havo n.a.v. verlichting examenprogramma vanaf 2018

Omslag ExKat Contexten havo druk2 9789462490550 400pxWalburgPers Educatief volgt de examens en commissies op de voet. Naar aanleiding van de jongste ontwikkelingen (dec. 2016) waarbij het examenprogramma geschiedenis van het havo al met ingang van het centraal examen 2018 verlicht wordt, hebben we besloten direct een geheel herziene tweede druk uit te brengen van het Examenkatern Geschiedenis voor havo.

Met dit katern volgen we de nieuwste syllabus (7 februari) van de ‘verlichtingswerkgroep havo’.

Kernpunten van het nieuwe Examenkatern havo:

  • inkorting in het Examenkatern als gevolg van inkortingen in de nieuwe syllabus
  • andere accenten in het Examenkatern als gevolg van toevoegingen in de nieuwe syllabus
  • deels nieuw werkmateriaal als gevolg van de recentste centrale examens

Het katern verschijnt in april 2017 en is dan ter beoordeling beschikbaar.
Eerder zal een hoofdstuk op de website worden geplaatst. U kunt hier alvast uw beoordelingsexemplaar reserveren.

Titelgegevens en prijs

U kunt het katern bij uw leverancier bestellen met de volgende gegevens:

ISBN/EAN: 9789462490550
Training voor het Examen met Historische Contexten - havo vanaf 2018
Examenkatern Geschiedenis
Tweede, geheel herziene druk
Prijs: € 23,50

 

NB
Dit katern vervangt de eerder uitgegeven eerste druk 2015 / 9789057309663 / Training voor het Nieuwe Examen met Historische Contexten – havo. De katernen zijn niet naast elkaar in de klas te gebruiken.