Sprekend verleden: ook vmbo!


OmslagSvLBvmbo1Web400Opvallende vernieuwingen aan de 5de druk:
 

 • leerboek:
  - Gewijzigde openingspagina’s bij elk hoofdstuk, met onder andere een uitdagende introductie-opdracht
  - Een korter, eenvoudiger, duidelijker gepresenteerd historisch overzicht
  - Twee nieuwe KKW-bladzijden aan het slot van elk hoofdstuk, met een opsomming van wat de leerlingen ter afsluiting van het hoofdstuk moeten kennen en kunnen, een speelse afsluiting en keuze-opdrachten
 • werkboek:
  - Minder opdrachten, beperkt tot de kern
  - Bijzonder nauwe samenhang tussen de basisvragen en het historisch overzicht, veel meer schematiseren door de leerlingen
  - Overzicht van kenmerkende aspecten
 • Een digibordpakket dat nauw aansluit bij de methode en waarin het leerboek centraal staat
 • Een vernieuwde docentenhandleiding met routeplanners
 • Een uitgebreid pakket aan toetsen per hoofdstuk waaruit de docent zelf een keuze maakt voor diagnostische, tussen- en eindtoetsen

Klik hier voor online beoordelen
Klik hier voor het aanvragen van een beoordelingspakket