Over de methode

SvOB6X hv1 lb omslag voor400pxSprekend verleden onderbouw heeft een ijzersterk Historisch Overzicht. De bijbehorende basisvragen en antwoorden sluiten daar nauw bij aan. Hierdoor is een samenhangende, gestructureerde, leerbare tekst ontstaan. De opdrachten in het werkboek sluiten perfect aan bij het leerboek en zijn zowel gericht op verwerking van de basisstof als op verdieping en Historisch besef.

In Sprekend verleden is ruime aandacht voor alle door de overheid voorgeschreven Kenmerkende Aspecten als vulling voor de Tien Tijdvakken, maar ook voor de in de hele westerse wereld gebruikelijke periodisering.
Sprekend verleden wil naast datgene wat door de overheid is voorgeschreven, de leerlingen duidelijk maken dat geschiedenis meer is dan alleen dingen uit je hoofd leren, dat het niet alleen gaat om weten, maar ook om te weten komen. Het stellen van vragen en zoeken naar antwoorden is minstens zo belangrijk. Daarom moeten leerlingen ook zelf op zoek gaan, zelf een mening over gebeurtenissen in het verleden vormen.

Inspiratiebronnen voor de stofkeuze in Sprekend verleden zijn Historisch besef, maar ook de leerlingen zelf en de samenleving. Er is in Sprekend verleden meer aandacht voor de vrouw, meer voor de gekleurde medemens in Nederland en voor de niet-westerse wereld. Geen eenzijdige aandacht voor Nederland, wel aandacht voor grote mogendheden als de VS, Rusland en Aziatische landen.

SvOB6 hv2 lb omslag voor400pxSvOB6 hv3 lb omslag voor400pxIn Sprekend verleden wordt het beeld even serieus genomen als het woord. Er is een nauwe samenhang tussen beeld en tekst op elke pagina. Er is een grote verscheidenheid aan bronnen en er zijn aparte rubrieken speciaal gericht op schilderijen en monumenten. De bronnen worden bevraagd, zodat de leerlingen leren afbeeldingen te analyseren en kritisch te benaderen.
Film, radio en televisie zijn eveneens bijzonder belangrijke bronnen en komen vol op aan bod in leerboek, werkboek, Digibord en SV-Digitaal.
Sprekend verleden besteedt veel aandacht aan en training in het op een historische manier omgaan met bronnen waarmee de leerlingen min of meer dagelijks te maken hebben, zoals film, tv, kranten, (jeugd)literatuur en het internet.

LegeOmslag

Sprekend verleden bestaat uit een leerboek (lb), een werkboek Basis (wb) of werkboek Plus (wb+) en SV-Digitaal (ICT/web-opdrachten) voor de leerling. Met SV-Digibord, de Toetsen en de antwoorden biedt WPE een volledig ondersteunend pakket voor de docent.
Sprekend verleden is ook op iPad beschikbaar.