Examenkaternen met Historische Contexten (2020)

Omslag ExKat Contexten havo druk2 9789462490550 3dfVoor een optimale voorbereiding op het examen heeft Walburg Pers Educatief hiervoor naast Sprekend verleden een Examenkatern voor havo en een katern voor vwo samengesteld.

De katernen kunnen bij iedere geschiedenismethode worden gebruikt.

De katernen sluiten naadloos aan bij de voor het examen voorgeschreven Syllabus en hebben dezelfde unieke kenmerken als de voorgaande examenkaternen.
In 2016 heeft het Ministerie van OCW besloten het examenprogramma voor havo-kandidaten te verlichten ingaande bij het CE 2018. Het havo-katern is geheel op de verlichte exameneisen afgestemd. De hier afgebeelde examenkaternen gelden nog voor de examens van 2020 (havo en vwo) en 2021 (vwo). Voor de examens van 2021 (havo) en 2022 (vwo) zijn nieuwe examenkaternen ontwikkeld. Klik hier voor meer informatie.

Download de Syllabus 2020 van examenblad.nl: link naar havo, link naar vwo.

 

Lees meer over:
De opzet (aan de leerlingen)
Inhoudsopgave havo
Inhoudsopgave vwo

Vraag de katernen ter beoordeling aan.
Geregistreerde docenten kunnen de katernen online beoordelen.
Bestelgegevens en prijzen.

Direct bestellen kan ook:
Bestel het examenkatern havo
Bestel het examenkatern vwo

Leerlingen: klik hier