Nieuwe examenkaternen voor de centrale examens havo (2021) en vwo (2022)

Omslag Exkat Contexten havo 2021 9789462493643 3df webOmslag ExKat Contexten vwo 2022 9789462493612 3df WEB
WalburgPers Educatief volgt de examens en commissies op de voet.

Voor het centraal examen havo 2021 zijn er drie (goeddeels nieuwe) historische contexten:

  • Het Brits rijk 1585-1900
  • Duitsland in Europa 1918-1991
  • Nederland 1948-2008

In het nieuw uitgebrachte examenkatern worden deze HC’s op de vertrouwde wijze behandeld.
Er wordt ook nog steeds recht gedaan aan de verlichtingsmaatregelen van 2018.

Voor het centraal examen vwo 2022 gelden de volgende (goeddeels nieuwe) vier historische contexten:

  • Steden en burgers in de Lage Landen 1050-1700
  • Verlichting 1650-1900
  • China 1842-2001
  • Duitsland in Europa 1918-1991

Meer informatie over het examenprgramma vindt u op Examenblad.nl

Klik hier voor meer algemene informatie over de examenkaternen.

Lees meer over:
De opzet (aan de leerlingen)
Inhoudsopgave havo
Inhoudsopgave vwo

Vraag de katernen ter beoordeling aan.
Geregistreerde docenten kunnen de katernen online beoordelen.
Bestelgegevens en prijzen.

Direct bestellen kan ook.
Bestel het examenkatern havo 2021
Bestel het examenkatern vwo 2022

Leerlingen: klik hier 

Tip: Bekijk ook eens de nieuwe zevende druk van Sprekend verleden!

De geheel nieuwe zevende druk van Sprekend verleden sluit met haar leerwerkboeken, vol met oefenopgaven, naadloos aan bij de structuur en inhoud van de examenkaternen. Klik hier voor meer informatie over Sprekend verleden bovenbouw.