Nieuwe examenkaternen voor de centrale examens havo (2021) en vwo (2022)

Omslag Exkat Contexten havo 2021 9789462493643 3df webOmslag ExKat Contexten vwo 2022 9789462493612 3df WEB
WalburgPers Educatief volgt de examens en commissies op de voet.

Voor het centraal examen havo 2021 zijn er drie (goeddeels nieuwe) historische contexten:

  • Het Brits rijk 1620-1900
  • Duitsland in Europa 1918-1991
  • Nederland 1948-2008

In een nieuw uit te brengen examenkatern worden deze HC’s op de vertrouwde wijze behandeld.
Er wordt ook nog steeds recht gedaan aan de verlichtingsmaatregelen van 2018.
Havo 4 leerlingen kunnen vanaf augustus 2019 starten met deze editie voor het nieuwe programma.

Voor het centraal examen vwo 2022 gelden de volgende (goeddeels nieuwe) vier historische contexten:

  • Steden en burgers in de Lage Landen 1050-1700
  • Verlichting 1650-1900
  • China 1842-2001
  • Duitsland in Europa 1918-1991

De geheel vernieuwde vwo-editie verschijnt in 2019.

Meer informatie over het examenprgramma vindt u op Examenblad.nl
Klik hier voor meer informatie over Sprekend verleden bovenbouw en het examen