Informatie over het Centraal Examen geschiedenis havo en vwo

examenhalVanaf 2015 wordt op alle scholen domein B in combinatie met domein A getoetst in het Centraal Examen havo en vwo. Het examenprogramma is voor Domein B uitgebreid met drie (havo) of vier (vwo) Historische Contexten en aan Domein A is een meer gespecificeerde lijst met historische vaardigheden toegevoegd.
Voor het examen vanaf 2016 is in de Syllabus bij een aantal kenmerkende aspecten een specificatie of opmerking toegevoegd. Het gaat om het toespitsen of beperken van de oriëntatiekennis bij een bepaald kenmerkend aspect of om het noemen van een
bepaald begrip dat onmisbaar is bij dit kenmerkend aspect.
V
anaf CE 2018 is het examenprogramma havo gewijizgd.

Download de Syllabus 2018 van examenblad.nl: link naar havo, link naar vwo

Sprekend verleden bovenbouw sluit volledig aan op het examenprogramma inclusief de recente aanvullingen.
Gebruikt u Sprekend verleden bovenbouw 5de druk, kies dan voor de combinatie met het Examenkatern met Historische Contexten.
In Sprekend verleden bovenbouw met Historische Contexten (6de druk) zijn, zoals de titel al aangeeft, de Historische Contexten geïntegreerd.
Klik hier voor meer informatie.


Hernieuwde site van Geschiedenis in de klas geopend

Titelblad_Sur-1

Geschiedenis in de klas is een digitaal magazine en documentatiecentrum. De site is voor een groot deel gevuld met inhoud van het tijdschrift Geschiedenis in de klas. Daarnaast wordt ook ander materiaal opgenomen.

Lees meer

Fortuyn weggemoffeld in geschiedenisonderwijs?

Miniatuur

De actualiteitenrubriek EenVandaag besteedde op 1 mei aandacht aan Pim Fortuyn, de politicus die bijna tien jaar terug werd vermoord.
EenVandaag liet de Nederlandse schoolboeken voor geschiedenis onderzoeken en concludeerde:

"Fortuyn weggemoffeld in geschiedenisonderwijs"

EénVandaag moffelde kennelijk Sprekend verleden deel 3 weg:

"In Sprekend verleden wordt Fortuyn niet weggemoffeld"

Voor meer info: