Leerwerkboeken voor havo en voor wvo

!cid 4A22EBFE 8E56 4E81 A64E 05570C15AB9C 7Svbb havofZowel voor havo als voor vwo is er een gecombineerde Leerwerkboek. Het nieuwe Leerwerkboek bevat alle stof voor het examenprogramma behalve de stof voor de nieuw voorgeschreven Historische Contexten. Per hoofdstuk is er een Historisch Overzicht, direct gevolgd door examengericht werkmateriaal. Sprekend verleden volgt daarmee de structuur van de Examenkaternen.

De Historische Contexten worden op de vertrouwde wijze in een nieuw uit te brengen Examenkatern behandeld, dat naast Sprekend verleden gebruikt wordt.

Het Leerwerkboek bevat:
 • een inleidend hoofdstuk gericht op het hele Examen met toelichting op
  - de Kenmerkende Aspecten en de Historische Contexten
  - de traditionele westerse periodisering en de Tien Tijdvakken
  - 'Historisch denken en redeneren' (domein A), voorzien van voorbeeld-vragen uit centrale examens van de afgelopen jaren.

 • negen hoofdstukken met een historisch overzicht waarin alle voorgeschreven Kenmerkende Aspecten van de door de overheid voorgeschreven oriëntatiekennis zijn uitgewerkt.

 • drie hoofdstukken met thema's die een uitstekende mogelijkheid bieden tot verdieping en herhaling van voorgeschreven Kenmerkende Aspecten. In elk van deze drie thema's komen zeven van de voorgeschreven tien tijdvakken nogmaals aan de orde:
  - De opkomst van Azië
  - Van wigwam tot wolkenkrabber, geschiedenis van de VS
  - Van tsaar tot ‘tsaar’, geschiedenis van Rusland

 • !cid E611311A AA8A 4AFB ACD9 EC1934024C17 7SvBB vwofhet voorgeschreven thema ‘Geschiedenis van de rechtsstaat en van de parlementaire democratie’.
 • basisvragen achterin het boek bij elkaar, opgebouwd vanuit en ingedeeld in de voorgeschreven Kenmerkende Aspecten (Domein B) en paragrafen
 • werkmateriaal:
  - gebaseerd op de in Domein A (Historisch denken en redeneren' nieuw omschreven negentien vaardigheden;
  - gecombineerd met de inhoud van de Historische Contexten;
  - naar vorm en inhoud afgestemd op het soort vragen dat op het centrale examen verwacht kan worden op grond van de (pilot-)examens van de afgelopen jaren.
 • begrippen en personen per hoofdstuk en achterin het boek een uitgebreid trefwoorden- en personenregister.
 • een overzicht van SV-Digitaal (ICT) per hoofdstuk.
 • eenheden in het boek en geleverd via SV-Digitaal waarin de leerlingen zich in een aspect van een hoofdstuk kunnen verdiepen en daarbij het onderwerp van onderop, vanuit de mensen in de tijd zelf, kunnen benaderen. Leerlingen kunnen zich voor korte tijd veel kennis eigen maken. Maar alleen stof die men zich al doende eigen maakt, heeft kans langer te beklijven.