Online beoordelen - Examenkaternen

Voor docenten stelt WalburgPers Educatief een hoofdstuk beschikbaar voor beoordeling online.
Klik op een omslag om te starten.

Voor havo is de Historische Context 'Het Britse rijk' te beoordelen.
Voor wvo is de Historische Context 'Steden en burgers' te beoordelen

Een beoordelingspakket (boeken op papier) aanvragen kan ook. Klik dan hier.

Omslag Exkat Contexten havo 2021 9789462493643 3df web        Omslag ExKat Contexten vwo 2022 9789462493612 3df WEB
exkat havo2021    exkat vwo2022

Klik hier voor Online beoordelen SV onderbouw

Klik hier voor Online beoordelen SV bovenbouw