Sprekend verleden en het Examen

!cid 4A22EBFE 8E56 4E81 A64E 05570C15AB9C 7Svbb havofRecente ontwikkelingen

Voor het centraal Examen havo 2021 zijn er drie (goeddeels nieuwe) Historische Contexten voorgeschreven:

 • Het Brits rijk 1585-1900
 • Duitsland in Europa 1918-1991
 • Nederland 1948-2008

Voor het centraal examen vwo 2022 gelden de volgende vier Historische Contexten:

 • Steden en burgers in de Lage Landen 1050-1700
 • Verlichting 1650-1900
 • China 1842-2001
 • Duitsland in Europa 1918-1991

Sprekend verleden heeft een geheel nieuwe druk (7) van Sprekend verleden  ontwikkeld met leerwerkboeken voor zowel havo als vwo.

!cid 7C2711E1 C575 46BD 874E 100315FAA80B exkathavo2021fDaarnaast zijn er nieuwe examenkaternen met de bovengenoemde Historische Contexten.

Betreft het examenreglement

Vanaf 2015 wordt op alle scholen domein B (oriëntatiekennis) in combinatie met domein A (Historisch besef) getoetst in het Centraal Examen havo en vwo. Het examenprogramma is voor Domein B uitgebreid met drie (havo) of vier (vwo) Historische Contexten en aan Domein A is een meer gespecificeerde lijst met historische vaardigheden toegevoegd.
Voor het examen vanaf 2016 is in de Syllabus bij een aantal kenmerkende aspecten een specificatie of opmerking toegevoegd. Het gaat om het toespitsen of beperken van de oriëntatiekennis bij een bepaald kenmerkend aspect of om het noemen van een bepaald begrip dat onmisbaar is bij dit kenmerkend aspect.
In 2016 heeft het Ministerie van OCW besloten het examenprogramma voor havo-kandidaten te verlichten ingaande bij het CE 2018.

De aanvulling met Historische Contexten op de voorgeschreven Oriëntatiekennis is door de overheid nodig geacht om het de examenmakers mogelijk te maken meer concrete kennis te toetsen bij een aantal voor het centraal schriftelijk uitgekozen Kenmerkende Aspecten van de Oriëntatiekennis.

Meer informatie vindt u op Examenblad.nl

Sprekend verleden bovenbouw biedt: training voor het Centraal Examen (Domeinen A en B). Klik hier voor meer informatie.

De overheid heeft voor zowel het havo- als het vwo-examen voorgeschreven:

 • het thema ‘Geschiedenis van de rechtsstaat en van de parlementaire democratie’ (Domein D).

En voor havo en vwo een verschillend aantal thema’s:

 • voor havo twee thema’s naar keuze;
 • voor vwo vijf thema’s (voor profiel cultuur en maatschappij) of vier thema’s (voor profiel economie en maatschappij).

Voor havo en vwo worden de volgende eisen aan die thema’s gesteld:

 • met gebruikmaking van de eindtermen uit Domein A (Historisch besef ) een beargumenteerd antwoord geven op inhoudelijke vragen over het betreffende thema;
 • op grond van situaties in de verschillende tijdvakken ontwikkelingen op langere termijn beschrijven.

Sprekend verleden bovenbouw biedt:

 • Geschiedenis van de rechtsstaat en de parlementaire democratie (Domein D)
 • Veel thema's binnen SV (Domein C). Klik hier voor meer informatie.

Op het centraal schriftelijk examen wordt getoetst: de Oriëntatie-kennis in combinatie met Historisch besef (de Domeinen A en B).
Op het schoolexamen behoort Domein A (Historisch besef ) getoetst te  worden in samenhang met domeinen C, D en E. Ook Domein B mag getoetst  worden. En het aantal thema’s in Domein C mag groter zijn dan het  minimum aantal; zie www.slo.nl.

Sprekend verleden bovenbouw biedt:

Sprekend verleden bovenbouw bestaat uit een Leerwerkboek en SV-Digitaal (downloads en interactieve opdrachten via een weblicentie). Als tool voor de docent is SV-Digibord beschikbaar.

Sprekend verleden bovenbouw sluit volledig aan op het examenprogramma.  Sprekend verleden bovenbouw biedt alles voor het examen, zoals u hierboven hebt kunnen lezen, èn meer.