Het Centraal Examen geschiedenis havo en vwo

examen

Vanaf 2015 wordt op alle scholen domein B in combinatie met domein A getoetst in het Centraal Examen havo en vwo. Het examenprogramma is voor Domein B uitgebreid met drie (havo) of vier (vwo) Historische Contexten en aan Domein A is een meer gespecificeerde lijst met historische vaardigheden toegevoegd.
Voor het examen vanaf 2016 is in de Syllabus bij een aantal kenmerkende aspecten een specificatie of opmerking toegevoegd. Het gaat om het toespitsen of beperken van de oriëntatiekennis bij een bepaald kenmerkend aspect of om het noemen van een bepaald begrip dat onmisbaar is bij dit kenmerkend aspect.
In 2016 heeft het Ministerie van OCW besloten het examenprogramma voor havo-kandidaten te verlichten ingaande bij het CE 2018.

Voor het centraal examen havo 2021 zijn er drie (goeddeels nieuwe) historische contexten:

  • Het Brits rijk 1620-1900
  • Duitsland in Europa 1918-1991
  • Nederland 1948-2008

Voor het centraal examen vwo 2022 gelden de volgende (goeddeels nieuwe) vier historische contexten:

  • Steden en burgers in de Lage Landen 1050-1700
  • Verlichting 1650-1900
  • China 1842-2001
  • Duitsland in Europa 1918-1991

Meer informatie vindt u op Examenblad.nl
Klik hier voor meer informatie over Sprekend verleden bovenbouw en het examen

Hernieuwde site van Geschiedenis in de klas geopend

Titelblad_Sur-1

Geschiedenis in de klas is een digitaal magazine en documentatiecentrum. De site is voor een groot deel gevuld met inhoud van het tijdschrift Geschiedenis in de klas. Daarnaast wordt ook ander materiaal opgenomen.

Lees meer

Fortuyn weggemoffeld in geschiedenisonderwijs?

Miniatuur

De actualiteitenrubriek EenVandaag besteedde op 1 mei aandacht aan Pim Fortuyn, de politicus die bijna tien jaar terug werd vermoord.
EenVandaag liet de Nederlandse schoolboeken voor geschiedenis onderzoeken en concludeerde:

"Fortuyn weggemoffeld in geschiedenisonderwijs"

EénVandaag moffelde kennelijk Sprekend verleden deel 3 weg:

"In Sprekend verleden wordt Fortuyn niet weggemoffeld"

Voor meer info: