Wie zijn de auteurs?

Naast veel deel-auteurs behoren de volgende auteurs tot de vaste ploeg:

 • Studeerde geschiedenis aan de RUL
 • Was ruim een jaar vakdidacticus geschiedenis aan de RUL
 • Was anderhalf jaar remedial teacher op een grote scholengemeenschap: onderzoek naar verschillen tussen havo en vwo en het omgaan met die verschillen.
 • Was een half jaar docent geschiedenis in het volwassenenonderwijs
 • Nam deel aan het RUL-project Museumbezoek waarin video-programma’s van vier verschillende manieren van museumbezoek met begeleidend materiaal werden ontworpen (ministerie van CRM)
 • Publiceerde over vakdidactiek, in het bijzonder over simulatiespelen; analyseert de pilot-eindexamens geschiedenis
 • Was als redacteur en auteur betrokken bij het tijdschrift Geschiedenis in de klas dat inmiddels is opgegaan in de website www.geschiedenisindeklas.com.
 • Is webredacteur van de website www.geschiedenisindeklas.com.
 • Is vanaf 1980 betrokken bij Sprekend verleden en in 1997 en sinds 2007 bij de Examenkaternen

Taken bij Sprekend verleden:

 • Algemeen
 • In het bijzonder werkboeken en Digibord, webredactie, SV-Digitaal, kaarten en toetsen

 

Jan Beuze LR

 • Studeerde Nederlands in Utrecht en geschiedenis aan de Noordelijke Leergangen te Zwolle
 • Was projectmedewerker ‘Europa op school’ aan het Instituut van de Lerarenopleiding van de RUG.
 • Was tussen 1990 en 2003 School Practicumdocent t.b.v. studenten van de RUG en de Hogeschool Windesheim
 • Geeft les op het Vechtdal College in Hardenberg
 • Was lid van de Commissie Basisvorming en van de Commissie Tweede Fase en sinds 1991 begeleider van het Europees Jongeren Parlement
 • Werkt al jarenlang met SV in het onderwijs en sinds 2009 ook als auteur van SV

Taken bij Sprekend verleden:

 • Basisstof en het schematiseren ervan

 • Studeerde geschiedenis aan de RUU
 • Gaf sindsdien les aan achtereenvolgens het Sint Bonifatiuslyceum te Utrecht, de RU Utrecht en de lerarenopleiding van de Hogeschool van Utrecht
 • Geeft sinds 2002  les op het Kalsbeek College in Woerden
 • Was lid van de Kleio-redactie
 • Was webbeheerder van de VGN
 • Zette de website Geschiedenis in de klas.nl op
 • Werkt al jarenlang met SV in het onderwijs en sinds 2007 ook auteur van SV

Taken bij Sprekend verleden:

 • SV-Digitaal Tweede Fase, controle kenmerkende aspecten
 • Studeerde geschiedenis aan de RUL en de Haagse Leergangen.
 • Gaf van 1992 tot 1995 les aan het Christelijk College De Populier in Den Haag en vanaf 1992-2016 aan het Sint-Maartenscollege in Voorburg, waar hij ook schoolleider was.
 • Was vier jaar lid van het bestuur van de VGN en negen jaar van de Atlantische Onderwijscommissie.
 • Nam deel aan een onderwijsproject van het Rode Kruis over humanitair oorlogsrecht.
 • Was als redacteur en auteur betrokken bij het tijdschrift Geschiedenis in de klas dat inmiddels is opgegaan in de website www.geschiedenisindeklas.com.
 • Kreeg als leerling zelf les uit SV, werkte er mee in het onderwijs en is sinds 1990 ook auteur-redacteur.

Taken bij Sprekend verleden:

 • Algemeen
 • In het bijzonder VMBO-BK-GT
 • Chau

  Studeerde geschiedenis aan de RUU
 • Was jaren werkzaam als geschiedenisdocent op het Sint-Janscollege te Hoensbroek

Taken bij Sprekend verleden:

 • Algemeen
 • In het bijzonder Vragenkapstokken en Samenvattende Schema's bij Sprekend verleden bovenbouw en de Examenkaternen met Historische Contexten

 

 

 

 

 

 • Studeerde geschiedenis aan de RUL
 • Gaf vijftien jaar les (Dalton Lyceum Den Haag en Eerste VCL in Den Haag)
 • Was deels gelijktijdig ongeveer dertig jaar vakdidacticus aan de RUL
 • Was lid van de didactiekcommissie en van de havo-vwo-commissie van de VGN
 • Was lid van enkele leerplancommissies van de overheid
 • Leidde diverse onderwijsprojecten (over humanitair oorlogsrecht voor het Rode Kruis, over WO II voor het Nationaal Comité 4-5 Mei, over vier manieren van museumbezoek voor het ministerie van CRM, over intercultureel onderwijs voor het ministerie van Onderwijs, over Europa voor de EU)
 • Publiceerde over vakdidactiek
 • Was als redacteur en auteur betrokken bij het tijdschrift Geschiedenis in de klas dat inmiddels is opgegaan in de website www.geschiedenisindeklas.com.
 • Is vanaf het begin betrokken bij Sprekend verleden

Taken bij Sprekend verleden:

 • Algemeen
 • In het bijzonder ICT en film
 • Studeerde geschiedenis aan de RUL
 • Nam deel aan verschillende onderwijsprojecten: een onderwijsproject van het Rode Kruis over humanitair oorlogsrecht, een interviewproject van de RUL in samenwerking met het Samenwerkingsverband Haarlem, een project van de RUL over Migration in European History, een project van de RUL over Gezongen Geschiedenis.
 • Was mede samensteller van het boekje Europa Uton, lessen over Europa voor het Hongaarse geschiedenisonderwijs.
 • Was in samenwerking met het Haarlems Verzetsmuseum betrokken bij diverse tentoonstellingen voor leerlingen van de Haarlemse scholen in het stadhuis van Haarlem, in het Historisch Museum Zuidkennemerland en in het Noord-Hollands archief.
 • Is sinds 1998 betrokken bij Sprekend verleden.

Taken bij Sprekend verleden:

 • In het bijzonder SV-Digitaal (AT-OVT) en Digibord
 • Studeerde geschiedenis aan de RUL
 • Geeft sinds 1978 les (Rijnlands Lyceum in Oegstgeest)
 • Was deels gelijktijdig ruim 15 jaar vakdidacticus aan de RUL
 • Was lid van het algemeen bestuur van de VGN
 • Nam deel aan een onderwijsproject over vier manieren van museumbezoek (voor het ministerie van CRM)
 • Publiceerde over vakdidactiek, in het bijzonder over onderwijsbladen en kranten, toetsen en differentiatie (DBK)
 • Was als redacteur en auteur betrokken bij het tijdschrift Geschiedenis in de klas dat inmiddels is opgegaan in de website www.geschiedenisindeklas.com.
 • Is vanaf het begin betrokken bij Sprekend verleden

Taken bij Sprekend verleden en de examenkaternen:

 • Algemeen
 • In het bijzonder routeplanners en de docentenhandleidingen
 • Werkmateriaal in de examenkaternen
 • Studeerde geschiedenis aan de RUL
 • Gaf les op het Dr. Knippenbergcollege in Helmond en het Were Di in Valkenswaard. Geeft sinds 2004 les op het Augustinianum in Eindhoven
 • Heeft meerdere vakoverstijgende projecten georganiseerd

Taken bij Sprekend verleden:

 • Tot nu toe in het bijzonder SV en activerende / variërende werkvormen

 

 

 • Studeerde geschiedenis aan de RUG en via een uitwisselingsprogramma een jaar in Canada (Queen’s University in Kingston, Ontario)
 • Volgde de lerarenopleiding aan de RUL
 • Geeft sinds 2008 les (Markenhage College, Breda)
 • Werkt met SV in het onderwijs en sinds 2009 ook als SV-auteur

Taken bij Sprekend verleden:

 • Tot nu toe in het bijzonder SV-Digitaal (AT-OVT), Digibord, toetsen en proefexamens bij de Examenkaternen met Historische Contexten

 

Onze zeer gewaardeerde collega-auteur Frans Steegh is op 2 april 2013 na een kort ziekbed overleden.
Tot kort voor zijn overlijden heeft hij zich als auteur van Sprekend verleden en de examenkaternen van zijn taken gekweten.

 • Studeerde Nederlands en geschiedenis aan de UvA
 • Gaf 31 jaar les, Nederlands en geschiedenis (Dalton Lyceum Den Haag)
 • Nam deel aan diverse onderwijsprojecten (over humanitair oorlogsrecht voor het Rode Kruis, over WO II voor het Nationaal Comité 4-5 Mei, over intercultureel onderwijs voor het ministerie van Onderwijs)
 • Werkte als auteur en redacteur mee aan drie boeken die bij de Walburg Pers verschenen (Geschiedenis van Suriname, Geschiedenis van de Antillen en Geschiedenis van Indonesië)
 • Was vanaf 1978 betrokken bij Sprekend verleden
 • Was vanaf 1993 auteur van de examenkaternen van Nijgh&Van Ditmar Educatief, later NijghVersluys

Taken bij Sprekend verleden en de examenkaternen:

 • Algemeen
 • In het bijzonder de historisch overzichten, literatuurprojecten, kaarten en toetsen
 • Alle onderdelen van de examenkaternen
 • Studeerde geschiedenis aan de Haagse Hogeschool
 • Deed beeldresearch voor drie boeken die bij de Walburg Pers verschenen (Geschiedenis van Suriname, Geschiedenis van de Antillen en Geschiedenis van Indonesië)
 • Verricht al jaren beeldresearch voor zowel Sprekend verleden als voor de examenkaternen

Taak bij Sprekend verleden:

 • Beeldresearch
 • Studeerde geschiedenis MO bij het PBNA
 • Geeft sinds 1973 les, eerst basisonderwijs, daarna Odulphus MAVO en daarna het Martinuscollege in Grootebroek
 • Nam deel aan een onderwijsproject van het Rode Kruis over humanitair oorlogsrecht
 • Was als redacteur en auteur betrokken bij het tijdschrift Geschiedenis in de klas dat inmiddels is opgegaan in de website www.geschiedenisindeklas.com.
 • Werkt al jaren met SV in het onderwijs en sinds 1988 ook als auteur

Taken bij Sprekend verleden:

 • Algemeen
 • In het bijzonder VMBO-BK-GT en film en ICT