Pluspunten Examenkaternen gelden ook voor SV

 Groep alle Examenkaternen 3df 250pxh         

Met hun Examenkaternen hebben de auteurs van Sprekend verleden bewezen de leerlingen goed te kunnen klaarstomen voor het Centraal Examen:

  • zowel op het gebied van het leren van de voorgeschreven stof (Domein B),
  • als op het gebied van de voor het examen voorgeschreven vaardigheden
    (Domein A).

Daarnaast hebben de Examenkaternen en Sprekend verleden bovenbouw hun motiverende meerwaarde gemeen. De leerlingen worden geïnformeerd en uitgedaagd om voorgeschreven stof met behulp van illustratieve teksten, opdrachten met beeld- en tekstbronnen in verband te brengen hun eigen leefwereld, met hun eigen denken en handelen.

Voor een optimale voorbereiding op het CE gebruikt u naast Sprekend verleden bovenbouw (7de druk), of naast uw eigen methode, het Examenkatern met Historische Contexten van WalburgPers Educatief. Het is volledig toegesneden op de voorgeschreven Historische Contexten.