Pluspunten Examenkaternen gelden ook voor SV

 Omslag ExKat Vorsten lb 9789057307454 400px   Omslag ExKat VS lb 99789057308116   Omslag ExKat 2014havo 400px   Omslag ExKat 2014vwo 400px

Met hun Examenkaternen hebben de auteurs van Sprekend verleden bewezen de leerlingen goed te kunnen klaarstomen voor het Centraal Examen:

  • zowel op het gebied van het leren van de voorgeschreven stof (Domein B),
  • als op het gebied van de voor het examen voorgeschreven vaardigheden
    (Domein A).

Daarnaast hebben de Examenkaternen en Sprekend verleden bovenbouw hun motiverende meerwaarde gemeen. De leerlingen worden geïnformeerd en uitgedaagd om voorgeschreven stof met behulp van illustratieve teksten, opdrachten met beeld- en tekstbronnen in verband te brengen hun eigen leefwereld, met hun eigen denken en handelen.

Voor een optimale voorbereiding op het CE gebruikt u naast Sprekend verleden bovenbouw (7de druk), of naast uw eigen methode, het Examenkatern met Historische Contexten van WalburgPers Educatief. Het is volledig toegesneden op de voorgeschreven Historische Contexten.