Digibord-pakket bij de examenkaternen

Net als bij de delen van Sprekend verleden is bij de examenkaternen CE een digibord-pakket ontwikkeld.
U kunt het gehele katern op digibord tonen.
Het pakket biedt een gevarieerde mix van activiteiten om een onderdeel te illustreren, nader te onderzoeken of ter discussie te stellen. Zoals:

  • Vergrotingen van beeldbronnen in het katern 
  • Aanvullende beeld-,  film-, geluids- en tekstbronnen bij het Historisch overzicht en de Illustratieve teksten
  • Aanvullende opdrachten bij de tekst van het Historisch overzicht of bij afbeeldingen in het katern
  • Antwoorden van het werkmateriaal kunnen groot worden getoond

Het CE-Digibord-pakket wordt aangeboden als een schoollicentie voor € 72,50,- per schooljaar per katern.
Een gecombineerde licentie voor de katernen vwo èn havo kost slechts € 115,- per schooljaar. Hiervoor krijgen
alle docenten die het katern gebruiken toegang.
Het digibord-pakket werkt binnen de browser (IE, Firefox, Chrome).
Er is geen aanvullende software nodig.

Klik hier voor de demo
Klik hier om direct te bestellen

Spreaddigibord-EXHC-600-bew