Gevarieerd Sprekend verleden Digibord

SVBB-Digibord400

  • Het digibordpakket biedt verschillende mogelijkheden. Beeldbronnen in het Handboek/Leerwerkboek kunnen worden vergroot en beter worden bekeken en onderzocht. Historische kaarten kunnen worden toegevoegd. Ook kunnen de bladzijden van het historisch overzicht worden aangevuld met beeld-,  film-, geluids- en tekstbronnen. Deels om een onderdeel van het historisch overzicht te illustreren, deels om iets nader te onderzoeken of ter discussie te stellen.
  • Docenten die niet over een digibord beschikken maar wel over een beamer en een computer, kunnen van hetzelfde digibordmateriaal gebruik maken.

Klik hier voor titels, ISBN en prijzen.

Wilt u digibord bestellen, neem dan contact op het de uitgever.

U kunt ook een afspraak maken voor een demonstratie op school.


De onderstaande informatie is toegespitst op de zevende druk.

Materiaal voor de docent
Er is in de zevende druk geen aparte docentenhandleiding. Informatie voor de docent bevindt zich onder de volgende knoppen (aanklikpunten):

Onder deze knop vindt u (aanvullende) docentinformatie bij de knoppen op een bepaalde bladzijde in het leerwerkboek.

UitroeptekenButton
Onder deze knop vindt u opdrachten met (meestal) een ingesloten antwoordmodel. Dit zijn aanvullende opdrachten bij de stof in het Leerwerkboek of bij beeldbronnen (in het Leerwerkboek of van elders)


Onder deze knop vindt u de antwoorden op de opdrachten in het werkmateriaal/de oefentoetsen en de opdrachten op SV-Digitaal


Een overzicht van de andere mogelijke via de knoppen (aanklikpunten)

1 Activiteiten met afbeeldingen in het Leerwerkboek

LoepLeegButton

Het vergroten van (onderdelen van) afbeeldingen in het Leerwerkboek. Dit in samenhang met een opdracht bij de afbeelding(en) of met een nadere toelichting.


2 Het tonen van aanvullend bronnenmateriaal
Aanvullend materiaal kan worden getoond om een essentieel onderdeel in het Leerwerkboek te verduidelijken, uit te diepen. Met het oog vooral gericht op beeld en geluid om aspecten tot hun recht te laten komen die  niet/of moeilijk in woorden zijn uit te drukken. De knoppen geven toegang tot beeldbronnen, kaarten, film- of geluidsfragmenten, deels via een weblink naar het internet.
AfbeeldingButtonAardeGlobeButtonFilm3ButtonMuzieknootButtonKetting2Button


3 Links naar items op SV-Digitaal

Op veel plaatsen in het Leerwerkboek wordt verwezen naar items op SV-Digitaal. Deze plaatsen zijn te herkennen aan de tekst )svd), (AT-svd), (OVT-svd) of SV-Digitaal in afwijkende tekstkleur. Deze plaatsen zijn op het digibord aanklikbaar via het bovenstaande symbooltje.

Klik hier voor de digibord-demo