Gevarieerd Sprekend verleden Digibord

SVBB-Digibord400

  • Het digibordpakket biedt verschillende mogelijkheden. Beeldbronnen in het Handboek kunnen worden vergroot en beter worden bekeken en onderzocht. Historische kaarten kunnen worden toegevoegd. Ook kunnen de bladzijden van het historisch overzicht worden aangevuld met beeld-,  film-, geluids- en tekstbronnen. Deels om een onderdeel van het historisch overzicht te illustreren, deels om iets nader te onderzoeken of ter discussie te stellen.
  • Het digibordmateriaal wordt gebruikt in combinatie met digitale docentenhandleiding (voor docenten/gebruikers gratis te downloaden via de website).
  • Docenten die niet over een digibord beschikken maar wel over een beamer en een computer, kunnen van hetzelfde digibordmateriaal gebruik maken.

Klik hier voor titels, ISBN en prijzen.

Wilt u digibord bestellen, neem dan contact op het de uitgever.

U kunt ook een afspraak maken voor een demonstratie op school.


Activiteiten met afbeeldingen in het Handboek
Het vergroten van (onderdelen van) afbeeldingen in het Handboek. Dit in samenhang met een opdracht bij de afbeelding(en) of met een nadere toelichting. 
LoepLeegButtonLoepPlusButton
 

Het tonen van aanvullend bronnenmateriaal
Aanvullend materiaal kan worden getoond om een essentieel onderdeel in het Handboek te verduidelijken, uit te diepen. Met het oog vooral gericht op beeld en geluid om aspecten tot hun recht te laten komen die  niet/of moeilijk in woorden zijn uit te drukken. De knoppen geven toegang tot beeldbronnen, kaarten, film- of geluidsfragmenten, deels via een weblink naar het internet.
AfbeeldingButtonAardeGlobeButtonFilm3ButtonMuzieknootButtonKetting2Button


4 Het tonen van opdrachten om klassikaal te maken
Dit zijn aanvullende opdrachten (dus buiten het Activiteitenboek) bij de stof van het Handboek of bij beeldbronnen in het Handboek (of van elders)
.UitroeptekenButton

Klik hier voor de digibord-demo