Digitale docentenhandleiding

In de (gratis) digitale docentenhandleiding vindt de docent:

  • Antwoorden bij de vragen en opdrachten in het Actviteitenboek
  • Vragenkapstokken en Samenvattende Schema's
  • Antwoorden bij de opdrachten op SV-Digitaal